К О Н К У Р С

за финансирање-суфинансирање рада стручних руководилаца за стварање услова за очување, унапређење и развој културе и уметности, са циљем неговања украјинске културе и фолклорних традиција и демонстрацију припремљеног програма у 2022. години

05. април 2022.

 

1. Конкурс за финансирање-суфинансирање рада стручних руководилаца
2. Пријава на конкурс


К О Н К У Р С

за суфинансирање организације централне манифестације Данa Украјинске заједнице у
Републици Србији у 2022

05. април  2022.

 

1. Текс конкурса за суфинансирање организације централне манифестације Данa Украјинске заједнице у Републици Србији у 2022. години
2. Пријава на конкурс

 
К О Н К У Р С

за финансирање-суфинансирање организације Фестивала украјинске културе "Калина"  у  2022. години

05. април  2022.

 

1. Конкурс за финансирање-суфинансирање организације Фестивала Украјинске културе "Калина"
2. Пријава на конкурс

 К О Н К У Р С

за суфинансирање програма и пројеката припреме и организовања културних манифестација у циљу заштите, неговање и презентације традиционалног народног стваралаштва и нематеријалног културног наслеђа Украјинаца у Републици Србији у 2022. години

05. април 2022.

 

1. Текст конкурса
2. Образац за пријаву на конкурс


 К О Н К У Р С

за суфинансирање програма и пројеката за стварање услова за очување, унапређење и развој културе и уметности деце основношколског узраста, обезбеђење континуалног рада дечијих секција у друштвима са циљем неговања украјинске културе и фолклорних традиција и демонстрацију припремљеног програма на Фестивалу украјинског дечијег стваралаштва "Веселка" 2022. године

05. април 2022.

 

1. Текст конкурса
2. Пријава на конкурс

 К О Н К У Р С

за финансирање-суфинансирање организације Фестивала украјинског дечијег стваралаштва "Веселка" 2022. године

05. април  2022.

 

1. Текст конкурса
2. Пријава на конкурс

 

К О Н К У Р С

за суфинансирање учешћа на фестивалима у земљи и иностранству у 2022. години

05. април  2022

1. Текст конкурса
2. Пријава на конкурс

  

  

  

NACIONALNI SAVET UKRAJINSKE NACIONALNE MANJINE

Kula 25230, ul. Maršala Tita 119
tel/fax: 025-725-531
mail: unr@neobee.net