К О Н К У Р С

за финансирање-суфинансирање рада стручних руководилаца за стварање услова за очување, унапређење и развој културе и уметности, са циљем неговања украјинске културе и фолклорних традиција и демонстрацију припремљеног програма у 2019. години

27. фебруар 2019.

 

1. Конкурс за финансирање-суфинансирање рада стручних руководилаца
2. Пријава на конкурс
3. Извештај о наменском коришћењу средстава


К О Н К У Р С

за суфинансирање организације централне манифестације Дани Тараса Шевченка у  2019. години

27. фебруар 2019.

 

1. Конкурс за суфинансирање организације централне манифестације Дани Тараса Шевченка
2. Пријава на конкурс
3. Извештај о наменском коришћењу средстава

  

К О Н К У Р С

за финансирање-суфинансирање организације Фестивала украјинске културе "Калина"  у  2019. години

19. март 2019.

 

1. Конкурс за финансирање-суфинансирање организације Фестивала Украјинске културе "Калина"
2. Пријава на конкурс
3. Извештај о наменском коришћењу средстава

 К О Н К У Р С

за суфинансирање програма и пројеката припреме и организовања културних манифестација у циљу заштите, неговање и презентације традиционалног народног стваралаштва и нематеријалног културног наслеђа Украјинаца у Републици Србији у 2019. години

29. март 2019.

 

1. Текст конкурса
2. Образац за пријаву на конкурс

 К О Н К У Р С

за суфинансирање програма и пројеката за стварање услова за очување, унапређење и развој културе и уметности деце основношколског узраста, обезбеђење континуалног рада дечијих секција у друштвима са циљем неговања украјинске културе и фолклорних традиција и демонстрацију припремљеног програма на Фестивалу украјинског дечијег стваралаштва "Веселка" 2019. године

29. март 2019.

 

1. Текст конкурса
2. Пријава на конкурс

 К О Н К У Р С

за финансирање-суфинансирање организације Фестивала украјинског дечијег стваралаштва "Веселка" 2019. године

29. март 2019.

 

1. Текст конкурса
2. Пријава на конкурс

 К О Н К У Р С

за суфинансирање организације централне манифестације Дана Украјинске заједнице у  2019. години

29. март 2019.

 

1. Текст конкурса
2. Пријава на конкурс

 ЈАВНИ ПОЗИВ

за доделу признања Националног савета украјинске националне мањине  у  2019. години

29. март  2019.

 

1. Текст Јавног позива

  

NACIONALNI SAVET UKRAJINSKE NACIONALNE MANJINE

Kula 25230, ul. Maršala Tita 119
tel/fax: 025-725-531
mail: unr@neobee.net