К О Н К У Р С

за финансирање-суфинансирање рада стручних руководилаца за стварање услова за очување, унапређење и развој културе и уметности, са циљем неговања украјинске културе и фолклорних традиција и демонстрацију припремљеног програма у 2020. години

26. март  2020.

 

1. Конкурс за финансирање-суфинансирање рада стручних руководилаца
2. Пријава на конкурс
3. Извештај о наменском коришћењу средстава


К О Н К У Р С

за суфинансирање организације централне манифестације Дани Тараса Шевченка у  2020. години

26. март 2020.

 

1. Конкурс за суфинансирање организације централне манифестације Дани Тараса Шевченка
2. Пријава на конкурс
3. Извештај о наменском коришћењу средстава

  

К О Н К У Р С

за финансирање-суфинансирање организације Фестивала украјинске културе "Калина"  у  2020. години

26. март 2020.

 

1. Конкурс за финансирање-суфинансирање организације Фестивала Украјинске културе "Калина"
2. Пријава на конкурс
3. Извештај о наменском коришћењу средстава

 К О Н К У Р С

за суфинансирање програма и пројеката припреме и организовања културних манифестација у циљу заштите, неговање и презентације традиционалног народног стваралаштва и нематеријалног културног наслеђа Украјинаца у Републици Србији у 2020. години

26. март 2020.

 

1. Текст конкурса
2. Образац за пријаву на конкурс


 К О Н К У Р С

за суфинансирање програма и пројеката за стварање услова за очување, унапређење и развој културе и уметности деце основношколског узраста, обезбеђење континуалног рада дечијих секција у друштвима са циљем неговања украјинске културе и фолклорних традиција и демонстрацију припремљеног програма на Фестивалу украјинског дечијег стваралаштва "Веселка" 2020. године

26. март 2020.

 

1. Текст конкурса
2. Пријава на конкурс

 К О Н К У Р С

за финансирање-суфинансирање организације Фестивала украјинског дечијег стваралаштва "Веселка" 2020. године

26. март 2020.

 

1. Текст конкурса
2. Пријава на конкурс

  

  

  

NACIONALNI SAVET UKRAJINSKE NACIONALNE MANJINE

Kula 25230, ul. Maršala Tita 119
tel/fax: 025-725-531
mail: unr@neobee.net