Основни документи

Статут НСУНМ - 2018

Министарство државне управе и локалне самоупраце - Решење број 90-00-00201/2018-27 од 27. децембра 2018. године - Упис промене података који се односе на датум доношења статута

Одлуке

O-91-1/2-11-2018 од 30.11.2018. год - Одлука о избору председника Националног савета украјинске националне мањине

Министарство државне управе и локалне самоуправе - Решење број 90-00-000186/2018-27 од 18. децембра 2018. године - Упис промене података који се односе на председника НСУНМ

O-91-1/3-11-2018 od 30.11.2018 - Одлука о избору секретара Националног савета украјинске националне мањине

O-91-1/4-11-2018 od 30.11.2018 - Одлука о избору председника Извршног одбора Националног савета украјинске националне мањине

O-91-1/5-11-2018 od 30.11.2018 - Одлука о избору председника Одбора за културу Националног савета украјинске националне мањине

O-91-1/6-11-2018 od 30.11.2018 - Одлука о избору председника Одбора за обавештавање Националног савета украјинске националне мањине

O-91-1/7-11-2018 od 30.11.2018 - Одлука о избору председника Одбора за образовање Националног савета украјинске националне мањине

O-92-3/3-12-2018 - od 18.12.2018. год. - Одлука о усвајању Статута НСУНМ

O-92-5/1-12-2018 - od 18.12.2018. год. - Одлука о избору чланова Одбора за културу НСУНМ

O-92-5/2-12-2018 - od 18.12.2018. год. - Одлука о избору чланова Одбора за образовање НСУНМ

O-92-6/1-12-2018 - od 18.12.2018. год. - Одлука о заснивању радног односа са председником и секретаром НСУНМ

O-92-7/1-12-2018 - od 18.12.2018. год. - Одлука о избору чланова пописне комисије НСУНМ

O-92-8/1-12-2018 од 18.12.2018. год - Одлука о избору независног ревизора

Записници

30.11.2018 - Записник са конститутивне седнице НСУНМ

30.11.2018. - Записник са 91. седнице НСУНМ

18.12.2018. - Записник са 92. седнице НСУНМ

14.03.2019. - Записник са 93. седнице НСУНМ

12.09.2019. - Записник са 94. седнице НСУНМ

 

 

NACIONALNI SAVET UKRAJINSKE NACIONALNE MANJINE

Kula 25230, ul. Maršala Tita 119
tel/fax: 025-725-531
mail: unr@neobee.net