O nama

Nacionalni savet ukrajinske nacionalne manjine je predstavničko telo ukrajinske nacionalne manjine na teritoriji Republike Srbije, preko koga pripadnici nacionalne manjine vrše svoja prava na manjinsku samoupravu u oblastima kulture, obrazovanja, obaveštavanja i službene upotrebe jezika i pisma.

 

NACIONALNI SAVET UKRAJINSKE NACIONALNE MANJINE

Kula 25230, ul. Maršala Tita 119
tel/fax: 025-725-531
mail: unr@neobee.net