Konkurs

za sufinansiranje programa i projekata za stvaranje uslova za očuvanje, unapredjenje i razvoj kulture i umetnosti dece osnovnoškolskog uzrasta, obezbedjenje kontinualnog rada dečijih sekcija  u društvima sa ciljem negovanja ukrajinske kulture i folklornih tradicija i demonstraciju pripremljenog programa na Festivalu ukrajinskog dečijeg stvaralaštva "Veselka" 2018. godine

Mart  15, 2018

 

          Na osnovu člana 17. Statuta Nacionalnog saveta ukrajinske nacionalne manjine, Pravilnika o načinu, kriterijumima i merilima za izbor programa i projekata u kulturi koji se sufinansiraju iz budžeta Nacionalnog saveta ukrajinske nacionalne manjine, Nacionalni savet ukrajinske nacionalne manjine raspisuje:

KONKURS

za sufinansiranje programa i projekata za stvaranje uslova za očuvanje, unapredjenje i razvoj kulture i umetnosti dece osnovnoškolskog uzrasta, obezbedjenje kontinualnog rada dečijih sekcija  u društvima sa ciljem negovanja ukrajinske kulture i folklornih tradicija i demonstraciju pripremljenog programa na Festivalu ukrajinskog dečijeg stvaralaštva "Veselka" 2018. godine


Konkurs

za sufinansiranje programa i projekata pripreme i organizovanje kulturnih manifestacija u cilju zaštite, negovanja i prezentacije tradicionalnog narodnog stvaralaštva i nematerijalnog kulturnog nasledja Ukrajinaca u Republici Srbiji u 2018. godini

Mart  15, 2018.

 

Na osnovu člana 17. Statuta Nacionalnog saveta ukrajinske nacionalne manjine, Pravilnika o načinu, kriterijumima i merilima za izbor programa i projekata u kulturi koji se sufinansiraju iz budžeta Nacionalnog saveta ukrajinske nacionalne manjine, Nacionalni savet ukrajinske nacionalne manjine raspisuje:

KONKURS

za sufinansiranje programa i projekata pripreme i organizovanje kulturnih manifestacija u cilju zaštite, negovanja i prezentacije tradicionalnog narodnog stvaralaštva i nematerijalnog kulturnog nasledja Ukrajinaca u Republici Srbiji u 2018. godini

Konkurs za sufinansiranje programa i projekata pripreme i organizovanja kulturnih manifestacija u cilju zaštite, negovanja i prezentacije tradicionalnog narodnog stvaralaštva i nematerijalnog kulturnog nasledja Ukrajinaca u Republici Srbiji u 2018. godini - (PDF)

Pravilnik o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi koji se sufinansiraju iz budžeta Nacionalnog saveta ukrajinske nacionalne manjine - (PDF)

Uputstvo za izradu izveštaja o namenskom korišćenju sredstava projekata u kulturi koji se sufinansiraju iz budžeta Nacionalnog saveta ukrajinske nacionalne manjine - (PDF)

Obrazac za prijava na konkurs  - (DOC)

Obrazac za izveštaj o namenskom korišćenju sredstava - (DOC)

 

 

Javni poziv

za dodelu Priznanja Nacionalnog saveta ukrajinske nacionalne manjine u 2018. godini

Mart  15, 2018.

Nacionalni savet ukrajinske nacionalne manjine svake godine dodeljuje priznanja za poseban doprinos ustanova, udruženja i pojedinaca na očuvanju ukrajinskog nacionalnog identiteta i promovisanja ukrajinske nacionalne zajednice u Republici Srbiji u oblasti kulture, obrazovanja, informisanja i drugim oblastima društvenog života. Rok za podnosenje predloga je 20. april 2018. godine.

Tekst javnog poziva Nacionalnog saveta ukrajinske nacionalne manjine za dodelu priznanja u 2018. godini. - (PDF)

 

 

 

 

NACIONALNI SAVET UKRAJINSKE NACIONALNE MANJINE

Kula 25230, ul. Maršala Tita 119
tel/fax: 025-725-531
mail: unr@neobee.net